první narozeniny-first birthday

27.05.2014 12:28

Čas letí jako splašený naše miminka vrh "A" Amanda,Alexis,Airin,Arwen,Amelie Athena,Antonio,Atrey,Archie,Angelo a Akim dnes slaví již první narozeniny. Všem jim přejeme spolu s maminkou Kejrou a tatínkem Antoinem mnoho lásky,štěstí a dlouhý,šťastný psí život s jejich novými rodinami :-)
Time flies like a young wild babies our litter "A" Amanda, Alexis, Airin, Arwen, Amelie Athena, Antonio, Atrey, Archie, Angelo and Akim today celebrates its first birthday. We wish them all together with her mother Kejra and father Antoine much love, happiness and a long, happy dog's life with their new families
:-)